Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at forbinde to bygninger med en overdækning af en terrasse, matr.19z, Frederikssund Markjorder, Frederikssund Kommune

Publiceret 21-10-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at forbinde to bygninger med en overdækning af en terrasse, matr.19z, Frederikssund Markjorder, Kalvøvej 24, 3600 Frederikssund, Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af den ansøgte overdækning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01629

Dispensation til at forbinde to bygninger med en overdækning af en terrasse, matr.19z, Frederikssund Markjorder, Frederikssund Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent