Afslag på dispensation til genopførelse af ny helårsbolig på matr.15n, Lolland Kommune

Publiceret 09-10-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af ny helårsbolig på matr.15n, Sandby By, Sandby, Vindøvej 65, Sletnæs, 4912 Harpelunde, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af den ny bebyggelse som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00968

Afslag på dispensation til genopførelse af ny helårsbolig på matr.15n, Lolland Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent