Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til garage på 33 m² ved helårshus - matr.93 Stubbæk, Ensted, Flensborgvej 140, 6200 Aabenraa. Aabenraa Kommune

Publiceret 07-10-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til garage på 33 m² ved helårshus - matr.93 Stubbæk, Ensted, Flensborgvej 140, 6200 Aabenraa. Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af garagen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01513

Afslag på dispensation til garage på 33 m² ved helårshus, Aabenraa Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent