Afslag på ansøgning om dispensation til fastlæggelse af nyt skel og arealoverførse fra matr.nr. 1k til 1afb Dueholm, 7900 Nykøbing M

Publiceret 15-10-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til fastlæggelse af nyt skel og arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen fra matr.nr. 1k til 1afb Dueholm, Nykøbing M. Jorder, Strandhuse 44, 7900 Nykøbing M

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførsel og nyt skel som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02257

Afslag på ansøgning om dispensation til fastlæggelse af nyt skel og arealoverførse fra matr.nr. 1k til 1afb 7900 Nykøbing M.

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler