Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af udestue inden for den oprindelige strandbeskyttelseslinje, i Vejle Kommune

Publiceret 29-10-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af udestue inden for den oprindelige strandbeskyttelseslinje på ejendommen matr. nr. 19k Vinding By, Vinding, Ibæk Strandvej 136, i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation til etablering af udestue inden for den oprindelige strandbeskyttelseslinje, i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b stk. 1, jf. §15.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01732

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af udestue, i Vejle Kommune

Yderligere information:

Pernille Spangsberg Nielsen

AC-fuldmægtig
Kystzoneforvaltning