Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af gangbro ved Venner Å, Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 22-10-2020

Afslag på ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af gangbro ved Venner Å. Den nordlige Del, Velling 102b, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en mindre bro.

Ved henvendelse om sagen venligts oplys sagsnummer 20/03280

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af gangbro ved Venner Å, Ringkøbing-Skjern Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent