Revideret dispensation til udskiftning af offentlig trappe inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 23-11-2020

Revideret dispensation til udskiftning af offentlig trappe inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at udskifte trappen som angivet i redegørelsen neden for.

Ved henvendelse om sagen venligts oplys sagsnummer 20/00535

Revideret dispensation til udskiftning af offentlig trappe inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler