Lovliggørende dispensation til at bibeholde en midlertidig opstilling af pavillon, Syddjurs Kommune

Publiceret 20-11-2020

Lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at bibeholde en midlertidig opstilling af pavillon på matr. 1ba, Kalø Hgd., Bregnet, Skovridervej 9, 8410 Rønde, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at bibeholde de opstillede pavilloner i 3 år indtil udgangen af 2023, med vilkår om at de skal være fjernet senest ved udgangen af februar måned 2024.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02861

Lovliggørende dispensation til at bibeholde en midlertidig opstilling af pavillon, Syddjurs Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent