Dispensation til udskiftning af trappe fra parken ned til Molsvej ved Kalø Vig, Syddjurs Kommune

Publiceret 20-11-2020

Dispensation til udskiftning af trappe fra Kalø Landbrugsskole ned til Molsvej ved Kalø Vig. Matr.1ba, Kalø hgd., Bregnet, Molsvej, 8410 Rønde, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udskiftning af trappen som ansøgt.
Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00577

Dispensation til udskiftning af trappe fra parken ned til Molsvej ved Kalø Vig, Syddjurs Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent