Dispensation til udfladning af lavninger ved 2 søer omfattet af naturprojekt, Arnkilsøre, Sønderborg Kommune

Publiceret 23-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udfladning af lavninger ved 2 søer omfattet af naturprojekt, Arnkilsøre, matr.90, Kær, Ulkebøl, Kathrinelund 29, Sundsmark, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænregulering som ansøgt ved 2 søer, herunder deponering af materialet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03681

Dispensation til udfladning af lavninger ved 2 søer omfattet af naturprojekt, Arnkilsøre, Sønderborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent