Dispensation til toiletbygning og friluftfaciliteter ved Jomfrubakken inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 04-11-2020

Dispensation til toiletbygning og friluftfaciliteter ved Jomfrubakken inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00025

Dispensation til toiletbygning og friluftfaciliteter ved Jomfrubakken

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig