Dispensation til to bygninger på Frederikssund Tennisklubs område, Frederikssund Kommune

Publiceret 17-11-2020

Lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til to bygninger på Frederikssund Tennisklubs område på matr.19z, Frederikssund Markjorder, Kalvøvej 24, 3600 Frederikssund, Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1., jf. § 15, til at bibeholde såvel indgangsportal som boldrum.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03398

Dispensation til to bygninger på Frederikssund Tennisklubs område, Frederikssund Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent