Dispensation til tilbygning til bad og toilet samt konvertering af mellemgang til køkken for sommerhus, Nyborg Kommune

Publiceret 02-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til tilbygning til bad og toilet samt konvertering af mellemgang til køkken for sommerhuset, matr.6n, Bovense By, Bovense, Andkær Strand 19, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og 3, stk. 3, jf. § 15, til ombygning og udvidelse af sommerhuset som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03397

Dispensation til tilbygning til bad og toilet samt konvertering af mellemgang til køkken for sommerhus, Nyborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent