Dispensation til terrænændring og genopførelse af helårshus, Mariagerfjord Kommune

Publiceret 10-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til terrænændring og genopførelse af helårshus på matr.4o, Mariager Markjorder, Fjordgade 17, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til hævning af terræn omkring beboelsen samt opførelse af nyt helårshus som ansøgt og beskrevet i nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01399

Dispensation til terrænændring og genopførelse af helårshus, Mariagerfjord Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent