Dispensation til tagvinduer i bolig på Søren Lolks Vej 26 i Svendborg Kommune

Publiceret 09-11-2020

Dispensation til tagvinduer i bolig indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 17b Gesinge By, Bjerreby beliggende Søren Lolks Vej 26 i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 3, nr. 10 jf. § 15, til i sætning af to tagvinduer i den tagflade, der vender væk fra kysten, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03430

Dispensation til tagvinduer i bolig på Søren Lolks Vej 26 i Svendborg Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent