Dispensation til opstilling af nye bænke på Naturstyrelsens arealer på Thurø og Tåsinge Vejle i Svendborg Kommune

Publiceret 02-11-2020

Dispensation til opstilling af nye bænke inden for strandbeskyttelseslinjen på Naturstyrelsens ejendomme matr. nr. 79b Thurø By, Thurø og 80a Strammelse By, Landet i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af fem nye bænke, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03436

Dispensation til opstilling af nye bænke på Naturstyrelsens arealer på Thurø og Tåsinge Vejle i Svendborg Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent