Dispensation til opstilling af bænke på Naturstyrelsens arealer på Avernakø i Faaborg-Midtfyn Kommune

Publiceret 02-11-2020

Dispensation til opstilling af bænke på Naturstyrelsens arealer indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr. nre. 3c og 7d Avernakø, Faaborg Jorder i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af to nye bænke, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03449

Dispensation til opstilling af bænke på Naturstyrelsens arealer på Avernakø i Faaborg-Midtfyn Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent