Dispensation til opsætning af skilte, informationstavler mv. om naturfondens arealer ved Botø på p-plads, Guldborgsund Kommune

Publiceret 02-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af skilte, informationstavler mv. om naturfondens arealer ved Botø på p-plads – matr.nr. 1l, Bøtø Fang, Væggerløse, beliggende Bøtø Ringvej/Bøtøvej, 4873 Væggerløse Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af informationstavler, skilte mv. som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03495

Dispensation til opsætning af skilte, informationstavler mv. om naturfondens arealer ved Botø på p-plads

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent