Dispensation til opsætning af nye redskaber på legeplads og motionsredskaber, Bornholms Regionskommune

Publiceret 02-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af nye redskaber på legeplads og motionsredskaber i tilknytning til pladsen ved matr.112u, Aarsdale Fiskerleje, Ibsker, Strandvejen 4, 3740 Svaneke, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opsætning af 2 legeredskaber på eksisterende legeplads samt opstilling af op til 5 motionsredskaber i pladsens forlængelse, idet direktoratet forudsætter, at de højest og mest markante redskaber placeres op mod legepladsen og de mindste yderst mod kysten.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02028

Dispensation til opsætning af nye redskaber på legeplads og motionsredskaber, Bornholms Regionskommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent