Dispensation til oprensning af sø, matr.1a, Basnæs Hgd., Tjæreby, Slagelse Kommune

Publiceret 02-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til oprensning af sø, matr.1a, Basnæs Hgd., Tjæreby, Basnæsvej 150, 4230 Skælskør, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til oprensning af søen på nedennævnte vilkår.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01811

Dispensation til oprensning af sø, matr.1a, Basnæs Hgd., Tjæreby, Slagelse Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent