Dispensation til opførsel af to lagerhaller i Sønderborg Kommune

Publiceret 09-11-2020

Dispensation til opførsel af to lagerhaller indenfor inden for strandbeskyttelseslinjen, Nybølnorvej 17, Skodsbøl, 6310 Broager, i Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02128

Dispensation til opførsel af to lagerhaller i Sønderborg Kommune

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler