Dispensation til opførelse af nyt sommerhus på lejet grund, Faaborg-Midtfyn Kommune

Publiceret 11-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af nyt sommerhus på lejet grund på matr. 20q; 17bq Bjerne By, Horne. Sinebjergskov 15, Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus som ansøgt og beskrevet nedenfor.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03222

Dispensation til opførelse af nyt sommerhus på lejet grund, Faaborg-Midtfyn Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent