Dispensation til opførelse af nyt badehus, Sydstranden 58, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune

Publiceret 06-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af nyt badehus på matr.26ur, Kerteminde Markjorder, Sydstranden 58, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. opførelse af badehuset som ansøgt. Direktoratet lægger til grund for dispensationen, at det ansøgte overholder bestemmelserne i lokalplan 77 af oktober 2002.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03485

Dispensation til opførelse af nyt badehus, Sydstranden 58, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent