Dispensation til opførelse af mindre tilbygning til sommerhus, Odsherred Kommune

Publiceret 23-11-2020

Dispensation til opførelse af mindre tilbygning til sommerhus på matr.116b, V. Lyng, Nykøbing S. Jorder, Sandvads Vænge 20, 4500 Nykøbing Sjælland, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til tilbygningen på 6 m² til sommerhuset som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03663

Dispensation til opførelse af mindre tilbygning til sommerhus, Odsherred Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent