Dispensation til omlægning af adgangsvej til to sommerhuse

Publiceret 24-11-2020

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8a Løgismose Hgd., Haarby, Løgismose Skov 12, 5683 Haarby, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte forlægning af vejen jf. redegørelsen og figur 2. Dispensationen er meddelt på vilkår, at der sker udstykning af de to sommerhusgrunde. Udstykkes de ikke, kan dispensationen ikke udnyttes. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/00217.

Ejendommen matr. nr. 8a Løgismose Hgd., Haarby, Løgismose Skov 12, 5683 Haarby, i Assens Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler