Dispensation til nedrivning og genopførelse af strandhus inden for strandbeskyttelseslinjen, Gråsten kommune

Publiceret 04-11-2020

Dispensation til nedrivning og genopførelse af strandhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1039, Gråsten, Gråsten-Adsbøl, Trapgade 30, i Sønderborg.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til nedrivning og genopførelse af strandhus.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03221

Dispensation til nedrivning og genopførelse af strandhus inden for strandbeskyttelseslinjen, Gråsten kommune

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

AC-fuldmægtig