Dispensation til mindre terrænændringer ved sommerhus og regnvandsfaskine på sommerhus-ejendom i Hedensted Kommune

Publiceret 25-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til mindre terrænændringer ved sommerhus og regnvandsfaskine på sommerhus-ejendom matr. 54r Klakring by, Klakring – Bjørnsknudevej 56, 5130 Juelsminde i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænreguleringen som ansøgt og beskrevet i nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03707

Dispensation til mindre terrænændringer ved sommerhus og regnvandsfaskine på sommerhus-ejendom i Hedensted Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent