Dispensation til matrikulære ændringer i forbindelse med ny havneø i Esbjerg Havn

Publiceret 30-11-2020

Dispensation til matrikulære ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02669

Dispensation til matrikulære ændringer i forbindelse med ny havneø i Esbjerg Havn

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler