Dispensation til hævet terrasse og fundamenthøjde samt nedsivningsanlæg ved opførelse af sommerhus, Skive Kommune

Publiceret 16-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til hævet terrasse og fundamenthøjde samt nedsivningsanlæg ved opførelse af sommerhus på matr.1ae, Rødding By, Rødding, Vadumvej 19, 7860 Spøttrup, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til hævet terrasse, platform ved indgangsparti, trapper, ansøgt fundamenthøjde samt hævet nedsivningsanlæg som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03626

Dispensation til hævet terrasse og fundamenthøjde samt nedsivningsanlæg ved opførelse af sommerhus, Skive Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent