Dispensation til hævet nedsivningsanlæg, Lyngsandet 1, 4480 St. Fuglede, Kalundborg Kommune

Publiceret 06-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til hævet nedsivningsanlæg på matr.2cn, Bjerge By, Svallerup, Lyngsandet 1, 4480 St. Fuglede, Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af et hævet nedsivningsanlæg som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03311

Dispensation til hævet nedsivningsanlæg, Lyngsandet 1, 4480 St. Fuglede, Kalundborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent