Dispensation til fastlæggelse af nyt skel i ved arealoverførsel, Morsø Kommune

Publiceret 11-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til fastlæggelse af nyt skel i ved arealoverførsel mellem matr.253 og 241d, begge Nykøbing M. Markjorder, Strandparken 19, 7900 Nykøbing M, Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til fastlæggelse af skel som ansøgt ved arealoverførslen.

Det bemærkes at Kystdirektoratet herved ikke har forholdt sig til eller taget stilling til dispensationskrævende anlæg mv. i forhold til lokalplan 17.128.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys venligst sagsnummer 20/03597

Dispensation til fastlæggelse af nyt skel i ved arealoverførsel, Morsø Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent