Dispensation til etablering af nye bænke på Naturstyrelsens arealer på Fynshoved og Bogensø i Kerteminde Kommune

Publiceret 02-11-2020

Dispensation til etablering af nye bænke på Naturstyrelsens arealer indenfor strandbeskyttelseslinjen på Fynshoved og ved Bogensø i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af nye bænke, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03450

Dispensation til etablering af nye bænke på Naturstyrelsens arealer på Fynshoved og Bogensø i Kerteminde Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent