Dispensation til etablering af nedsivnings-anlæg, Thisted Kommune

Publiceret 17-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen etablering af nedsivnings-anlæg på matr.13a, Ås By, Skjoldborg, Åsvej 30, 7700 Thisted, Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af synlige dele af nedgravet nedsivningsanlægget i form af brønddæksel i terræn.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03640

Dispensation til etablering af nedsivnings-anlæg, Thisted Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent