Dispensation til etablering af fedtudskiller ved Havnecafe, Jammerbugt Kommune

Publiceret 17-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af fedtudskiller ved Havnecafe på matr.35b, Attrup By, Torslev, Ladepladsen 8, 9460 Brovst, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af fedtudskilleren med synligt dæksel over terræn, jf. nedennævnte vilkår.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03641

Dispensation til etablering af fedtudskiller ved Havnecafe, Jammerbugt Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent