Dispensation til etablering af borehus, genopføre udhus samt nedsivningsanlæg, 7080 Børkop i Vejle Kommune

Publiceret 18-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af borehus, genopføre udhus samt nedsivningsanlæg på matr. nr. 83a Andkær by, Gauerslund – Solskinsvej 108, 7080 Børkop i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til pumpehus, brønddæksler ved nedsivningsanlæg samt ændret placering af skur.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03612 og 20/03612

Dispensation til etablering af borehus, genopføre udhus samt nedsivningsanlæg, 7080 Børkop i Vejle Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent