Dispensation til en mindre arealoverførsel mellem ejendomme, Kerteminde Kommune

Publiceret 11-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til en mindre arealoverførsel mellem ejendommene matr.2p og 2q Bogensø, Stubberup, Munkekrogen 38 og 40, 5390 Martofte, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel/skelændring.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03596

Dispensation til en mindre arealoverførsel mellem ejendomme, Kerteminde Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent