Dispensation til at bygge til helårsbolig på Dybsøvejen 74 i Vordingborg Kommune

Publiceret 02-11-2020

Dispensation til at opføre tilbygning til helårsbolig inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 25e Svinø By, Køng beliggende Dybsøvejen 74 i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre tilbygning og – efter nedrivning af eksisterende udhus - garage, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03338

Dispensation til at bygge til helårsbolig på Dybsøvejen 74 i Vordingborg Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent