Dispensation til at bibeholde midlertidig opstilling af skure i 2021, 2770 Kastrup, Tårnby Kommune

Publiceret 09-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at bibeholde midlertidig opstilling af skure i 2021 på matr. 1, Peberholm Ø, Kastrup, 2770 Kastrup, Tårnby Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at bibeholde de opstillede skure indtil udgangen af 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03572

Dispensation til at bibeholde midlertidig opstilling af skure i 2021, 2770 Kastrup, Tårnby Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent