Dispensation til at ændre tag fra græs til cedertræ på sommerhus på Danzigmanvej 41 Læsø i Frederikshavn Kommune

Publiceret 02-11-2020

Dispensation til at ændre tag fra græs til cedertræ på sommerhus indenfor strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 92b Østerby By, Hals beliggende Danzigmannvej 41, Læsø i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at ændre tagmaterialet fra græs til ubehandlet cedertræ, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03378

Dispensation til at ændre tag fra græs til cedertræ på sommerhus på Danzigmanvej 41 Læsø i Frederikshavn Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent