Dispensation til affaldsstation på position 1 i Middelfart Kommune

Publiceret 12-11-2020

Dispensation til affaldsstation på position 1 i Middelfart Kommune inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03536

Dispensation til affaldsstation på position 1 i Middelfart Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig