Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til placering af dæksler ved kloakering, Bornholm Kommune

Publiceret 26-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til placering af dæksler ved kloakering på matr.49 a, Åkirkeby, Søndre Landevej 98, 3720 Åkirkeby, Bornholm Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af dæksler heraf et med udluftning som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03752

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til placering af dæksler ved kloakering, Bornholm Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent