Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre en toiletbygning, Vordingborg Kommune

Publiceret 26-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre en toiletbygning på ca. 3,3 x 3,5 m på matr.nr 189a, Nyord ø, Nyord, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af toiletbygningen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03714

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre en toiletbygning, Vordingborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent