Dispensation etablering af nyt skel ved arealoverførsel, Frederikshavn Kommune

Publiceret 04-11-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af nyt skel ved arealoverførsel mellem matr.19d Råbjerg Ejerlav, Råbjerg, og 19cp Råbjerg Ejerlav, Råbjerg, Ålbækvej 80, 9982 Ålbæk. Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til arealoverførslen, hvorved der fastlægges nyt skel som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01676

Dispensation etablering af nyt skel ved arealoverførsel, Frederikshavn Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent