Afslag til rekreative faciliteter ved Ålbæk Strandpark i Skive Kommune

Publiceret 02-11-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til faciliteter inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1a og 9c Ålbæk By, Lihme – Ålbæk Strandpark - i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af trappe, bålhytte og omklædningsskærme.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02676

Afslag til rekreative faciliteter ved Ålbæk Strandpark i Skive Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent