Afslag til opsætning af 3 eksperimentelle solcellepaneler, 4880 Nysted, Guldborgsund Kommune

Publiceret 09-11-2020

Afslag på ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af 3 eksperimentelle solcellepaneler på matr.5b, Tågense, Tågense Engvej 7, 4880 Nysted, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af panelerne som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02841

Afslag til opsætning af 3 eksperimentelle solcellepaneler, 4880 Nysted, Guldborgsund Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent