Afslag til beplantning ifm. projektet Skæring Børneskov inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 25-11-2020

Afslag til beplantning ifm. projektet Skæring Børneskov inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02445

Afslag til beplantning ifm. projektet Skæring Børneskov inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler