Afslag på tilladelse til driftsbygning på landbrugsejendom, Assens Kommune

Publiceret 04-11-2020

Afslag på tilladelse til driftsbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen matr.17d, Aborg By, Gamtofte, Rørmosevej 25, Aborg Mark, 5610 Assens, Assens Kommune

Retlig afgørelse
Kystdirektoratet finder ikke, at driftsbygningen er omfattet af undtagelsen efter § 15a, stk. 1, nr. 6, idet bebyggelsen ikke opføres i umiddelbar tilknytning til den eksisterende bebyggelse som forudsat, hvorfor det ansøgte kræver dispensation efter § 65 b, stk. 1.

Afgørelse
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af den ansøgte driftsbygning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02445

Afslag på tilladelse til driftsbygning på landbrugsejendom, Assens Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent