Afslag på dispensation til genopførelse af badehus nr. 5 ved Asaa Havn, Brønderslev Kommune

Publiceret 04-11-2020

Afslag på dispensation til genopførelse af badehus nr. 5 ved Asaa Havn, matr.73K Aså By, Aså-Melholt, Brønderslev Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af badehuset med den ansøgte udformning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01844

Afslag på dispensation til genopførelse af badehus nr. 5 ved Asaa Havn, Brønderslev Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent