Afslag på dispensation til etablering af fritstående solcelleanlæg på stativ, Svendborg Kommune

Publiceret 17-11-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af fritstående solcelleanlæg på stativ på matr.40, Strammelse By, Landet, Vornæs Skovvej 26, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af et fritstående solcelleanlæg som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03613

Afslag på dispensation til etablering af fritstående solcelleanlæg på stativ, Svendborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent