Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til pausebænk for cyklister, Aabenraa Kommune

Publiceret 26-11-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til pausebænk for cyklister på matr.829, Stubbæk, Ensted, Flensborgvej 125, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af pausebænk som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02315

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til pausebænk for cyklister, Aabenraa Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent